27-29 Haziran 2018’de 3.sü gerçekleştirilecek olan Uluslarası İşaret Dili Edinimi Konferansı (ICSLA), işaret dili edinimi konusunda en son yapılmış çalışma sonuçlarını paylaşmayı hedeflemektedir. Konferansın ana teması, işaret dillinin farklı gruplar tarafından nasıl öğrenildiği ve bu öğrenmenin etkilerini çok yönlü olarak tartışmaktır.

Daha önce Lizbon (2013) ve Amsterdam‘da (2015) yapılmış olan ICSLA, işitme engelli çocuklar ile ilgili farklı alanlarda çalışan uzamanları biraraya getirererek bilgi paylaşımına olanak sağlamıştır. Ayrıca, geçmiş konferanslar, uzmanların yanı sıra, işitme engelli çocuğu olan ebeveynler tarafından da yoğun ilgi görmüş ve ebeveynlerin bu alandaki en son çalışmaları takip etmesine olanak sağlamıştır.

İstanbul’un ev sahipliğinde yapılması planlanan 3. ICSLA konfersansı, özellikle son 10 yılda Türk İşaret Dili konusunda yapılan çalışmaların artışı göz önüne alındığında, hem Türkiye’de hem de dünyanın diğer yerlerinde, işitme engelli çocukların dil gelişimi konusunda yapılan çalışmalara dikkat çekecektir.

Konferansta ele alınacak temel konular şöyledir;

 • 1. ve 2. dil olarak işaret dili edinimi
 • Çift kanallı çift dillilik
 • Okur yazarlık
 • Dil bozuklukları (örn., Spesifik Dil Bozukluğu)
 • Atipik gruplarda işaret dili kullanımı (örn., Otizm, Down Sendromu)
 • İşaret dilindeki görsel benzerlikler ve işaret dili edinimi
 • 1. ve 2. dil ediniminde jest kullanımının önemi
 • İşaret dili ediniminin bilişsel ve nöral göstergeleri
 • Multimedya ve teknolojinin işaret dili öğrenmedeki rolü
 • Ev-içi işaret dili sistemleri ve yeni ortaya çıkan işaret dilleri
 • İşaret dili ediniminin diller arası karşılaştırmalı olarak incelenmesi
 • Geç işaret dili edinimi
 • İşaret dili edinimi ve sosyal gelişim arasındaki ilişki
 • Biyonik kulaklı çocuklarda işaret dili edinimi
 • Dil girdisinin rolü

 

Turkish Sign Language (TID)

Konferans dilleri ve Çevirmenlik Hizmetleri

ICSLA2018’in resmi dilleri Türkçe, Türk İşaret Dili, İngilizce, Amerikan İşaret Dili, ve Uluslararası İşaret’tir.


Konferans boyunca (27-29 Haziran 2018), aralar ve poster sunumları da dahil olmak üzere, bu diller arasında çevirmenlik hizmeti sağlanacaktır. Ancak, akşam yemeği ve diğer aktivitelerde çevirmenlik hizmeti bulunmamaktadır. 30 Haziran 2018 için planlanan Tarihi İstanbul Turu’nda Türkçe, İngilizce, Uluslararası İşaret, ve Türk İşaret Dili çevirmenleri bulunacaktır.


Eğer konferans dilleri dışındaki bir işaret dilinde çevirmenlik ihtiyacı duymaktaysanız, kendi çevirmenlerinizi getirmenizi rica ediyoruz. Bu durumda oluşacak tüm masraflardan sorumlu olacağınızı hatırlatmak isteriz. ICSLA düzenleme komitesi bu masraflardan sorumlu olmayacaktır.


ICSLA2018 çevirmenlik hizmetleri Maya de Wit tarafından organize edilmektedir.

You have Successfully Subscribed!